Juulia Savolainen
Yrittäjä ja agilityvalmentaja

Olen Juulia Savolainen, monipuolinen koiraharrastaja, agilityurheilija ja valmentaja. Koulutuksissani käytän nykyaikaisia, käyttäytymistieteisiin perustuvia koulutusmetodeja. Palkitsemalla koiraa, ymmärtämällä sen lajityypillistä käyttäytymistä, sekä antamalla koiralle tunne siitä, että se pystyy itse vaikuttamaan koulutustilanteisiin, saamme aikaan iloista oppimista ja pysyviä tuloksia.

Agilityssa minua kiehtoo lajin monipuolisuus. Katson, että parhaimmillaan agility on yhdistelmä vauhtia, rohkeaa ohjaamista ja koiran itsenäistä esteosaamista. Oma ohjaussysteemini nojaa vartalo-ohjauksen lisäksi vahvasti sanallisiin vihjeisiin, ja katson että koiran fyysisen pystyvyyden rakentaminen on merkittävä osa varmaa ja turvallista lajityöskentelyä.

Osallistun aktiivisesti erilaisiin koulutuksiin, ja pyrin kartuttamaan osaamistani jatkuvasti niin eläinten kouluttamisen kuin lajiosaamisen suhteen. Koulutukseltani olen käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asiantuntija (Tampereen yliopisto, 2020). Valmentajana olen määrätietoinen, tarkka, innostava ja positiivinen!
tammikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu